Juma, 29 may 2020 y. Ўзбекча | O‘zbekcha | Русский | English
Bosh sahifa / Maqolalar

Moniylik

Kategoriya: Milliy g‘oyaning rivojlanish bosqichlari – Zardushtiylik;
Muallif: Axmedov A

Markiziy Osiyoda yeramizdan avvalgi V asrdan yangi yeramizning II-III asrigacha quldorlik tuzumi hukmron yedi. V asrda yesa feodalizm shakllandi. Moniy Yeronda 216-277 yillarda yashagan faylasuf, monizm talimotining asoschisi va targ‘ibotchisidir. U 242 yili Yeron podshosi Shopur 1 ning podsholik tojini kiyish marosimida o‘z talimotini bayon qilgan.

Kiritildi: 2020-05-29 19:14:46; O‘qildi: 6545 marta; Davomini o‘qish ...

TARIXIY ILDIZLARI.

Kategoriya: Milliy g‘oyaning ildizlari – Dunyoviy;
Muallif: Azizqulov A

Har qanday mafkura, milliy g‘oya tarixiy, madaniy ma aviy meros, tarixiy xotira asosida shakllantiriladi va ularga suanadi. «Milliy g‘oya oldiga qo‘yiladigan talablar haqida gapirmoqchi bo‘lsak, avvalo, uning ikki suangan togi-tayanchi xakida fikr yuritishimiz zarur.

Kiritildi: 2020-05-29 19:19:26; O‘qildi: 8645 marta; Davomini o‘qish ...

Milliy dinlar

Kategoriya: Milliy g‘oyaning ildizlari – Diniy;
Muallif: Xoshimov Sh

Milliy dinlar - ma’lum millatga xos bo’lgan, boshqa millat vakillari tomonidan qabul qilinmaydigan dinlardir. Insoniyat jamiyati tarixiy taraqqiyotida urug’- qabila dinlari ibtidoiy jamiyatda vujudga kelib, asosan tabiat kuchlarini ilohiylashtirib ularga sig’inishdan iborat bo’lsa, milliy davlat dinlari jamiyatda mehnat unumdorligi o’sib, ortiqcha mahsulot, xususiy mulkchilik, jamiyatda ijtimoiy guruh va tabaqalar paydo bo’lishi sharoitida vujudga kelib, milliy davlat dinlarining ham jahon dinlari kabi bir qator o’ziga xos jihatlari mavjud edi. Eng avvalo diniy ta’limotning asosiy talablari, aqidalari, falsafiy va axloqiy meyorlari ishlab chiqildi.

Kiritildi: 2020-05-29 16:28:00; O‘qildi: 6949 marta; Davomini o‘qish ...

SHARQ VA G‘ARB

Kategoriya: Milliy g‘oyaning ildizlari – Falsafiy;
Muallif: Xaydarov P.S.

Markaziy Osiyo xalqlarini Buyuk ipak yo‘li qadimdan Yaqin va O‘rt Sharq mamlakatlari – Ozarbaydjon, Eron, Arabiston, Hindiston va boshqa G‘arb mamlakatlari bilan bog‘lab turdi hamda bu yerda yashydigan xalqlarni jamiyat sivilizatsiyasi taraqqiyotining oldingi saflaridan joy olishi uchun katta imkoniyat yaratdi. Komil inson tarbiyasi, uning atrof-muhitga oqilona munosabati, milliy va umuminsoniy qadriyatlariga sadoqat g‘oyalarini targ‘ib qilgan ko‘pgina talimotlar buyuk ipak yo‘li orqali boshqa mamlakatlarga tarqaldi va yerda yashovchi xalqlar dunyoqarashi, ma aviy dunyosi, madaniyati shakllanishiga katta tasir ko‘rsatdi.

Kiritildi: 2020-05-29 20:36:08; O‘qildi: 19899 marta; Davomini o‘qish ...

Amaliyot

Kategoriya: Milliy g‘oya va mafkura – Milliy mafkura;
Muallif: Karimov A

Amaliyot – tushunchasi falsafa qomusiy lug‘atida yozilishicha insonning borliqli, tabiatni, jamiyatni va uni o‘zini o‘zgartirishga qaratilgan, maqsadiga muvofiq hayotiy harakatning umumlashmasiga aytiladi. Shu bilan birga amaliyotning shakllari mavjud bo‘lib, u inson faoliyatini uch jihatini o‘z ichiga oladi. Birinchisi, insonning moddiy ishlab chiqarish faoliyati bo‘lib, jarayonda mehnat qurollari, texnika – mashina mexanizmlari, energiya manbalari vositasida jamiyatga zaruriy noz-nematlar yaratadi. Ikkinchi shakli, insonning jamiyatni, ijtimoiy munosabatlarni o‘zgartirish va takomillashtirishga qaratilgan faoliyati bo‘lsa, uchinchi shakli insoniyatning maorif, madaniyat, tabiat, maishiy hayot sohalaridagi faoliyatini o‘zida aks ettiradi.

Kiritildi: 2020-05-29 18:20:40; O‘qildi: 5252 marta; Davomini o‘qish ...

Xususiyatlari

Kategoriya: Milliy g‘oya va mafkura – Milliy mafkura;
Muallif: Karimov A

Milliy mafkuraning xususiyatlari Prezident asarlarida o‘z aksini topgan. Shu ma oda milliy mafkura: - O‘zbekiston Respublikasi Konstitusiyasi, milliy va umummilliy qadriyatlar, demokratik tamoyillari asoslanadi. Binobarin, u qonuniylikka, umume irof etilgan talablarga, umumbashariyat tamoyillariga va milliy manfaatlarga mos keladi;

Kiritildi: 2020-05-29 17:52:56; O‘qildi: 4126 marta; Davomini o‘qish ...

Vosita

Kategoriya: Milliy g‘oya va mafkura – Milliy mafkura;
Muallif: Karimov A

Vosita – arabcha so‘zdan olib chora, tadbir, usul. O‘rta, o‘rtadagi. Biror maqsadga erishish yoki biror ishni amalga oshirish uchun dastak bo‘lib xizmat qiladigan narsa, qurol. Axborot vositalari. Umuman, biror narsani amalga oshirish uchun xizmat qiladigan, foydalaniladigan narsa, omil.

Kiritildi: 2020-05-29 08:56:53; O‘qildi: 2107 marta; Davomini o‘qish ...

falsafiy g‘oya

Kategoriya: Milliy g‘oya va mafkura – G‘oya turlari;
Muallif: Ro‘zimurodov S Aymatov A

Falsafiy g‘oyalarda inson olamni, o‘zini, ruhni, olamdagi narsa va voqealarni, jarayon va aloqalarni eng umumiy va keng doirada, teran va bir butun holda tushunib olishga intiladi. Masalan, qadim zamonlardan beri, faylasuflar olamning katta-kichikligi, u qachon va nimadan kelib chiqqanligi, odamning mohiyati va shu kabi boshqa muhim muammolar to‘g‘risida minglab g‘oyalar bildirganlar.

Kiritildi: 2020-05-22 07:30:59; O‘qildi: 1197 marta; Davomini o‘qish ...

ilmiy g‘oya

Kategoriya: Milliy g‘oya va mafkura – G‘oya turlari;
Muallif: Ro‘zimurodov S Aymatov A

Inson tafakkurining mahsuli sifatida g‘oya milliy-madaniy merosni, umuminsoniy qadriyatlarni, ijtimoiy-ma aviy hayotni, tevarak olamni o‘rganish, bilish jarayonida vujudga keladi. Ijtimoiy ongning barcha shakllari: ilm-fan, falsafa, din, siyosat, sanat va badiiy adabiyot, axloq va huquq muayan bir g‘oyalarni yaratadi, ularga tayanadi va ularni rivojlantiradi. Professor S.Mamashakirovning fikricha, g‘oyalarni shakliy, mazmuniy, sotsial-etnik, ko‘lamiy va boshqa tamoyillar asosida quyidagicha turkumlashtirish mumkin:

Kiritildi: 2020-05-29 12:50:46; O‘qildi: 1748 marta; Davomini o‘qish ...

ijtimoiy-siyosiy g‘oya

Kategoriya: Milliy g‘oya va mafkura – G‘oya turlari;
Muallif: Ro‘zimurodov S Aymatov A

Insoniyat tarixi shundan dalolat beradiki, qadim-qadimlardan beri odamzod doimo ozodlik va tenglikka, farovon va erkin hayot kechirishga intilib kelgan. Umuman olganda, odamlar baxtli bo‘lishi uchun, ular albatta ozod va obod Vatanda yashashi, erkin va farovon hayot kechirishi zarur. Bunday Vatanni barpo etish va bunday jamiyatda yashash uchun, avvalambor, jamiyat, davlat va inson to‘g‘risida ilmiy-nazariy bilimlar yaratilishi va shu bilimlar amalga oshirilishi talab qilinadi.

Kiritildi: 2020-05-29 01:37:01; O‘qildi: 1355 marta; Davomini o‘qish ...

  1 2 3 4 5 6 7 8

Yillar sadosi

Teglar buluti

©: 2012 – 2020. Самарқанд Давлат Университети.
Сайт материалларидан тўлиқ ёки қисман фойдаланилганда веб-сайт манзили кўрсатилиши шарт!