Жума, 3 апрель 2020 й. Ўзбекча | O‘zbekcha | Русский | English
Бош саҳифа / Миллий ғоянинг ривожланиш босқичлари / Ислом

Тасаввуф

Категория: Миллий ғоянинг ривожланиш босқичлари – Ислом; Муаллиф: Мирзаева М

Тасаввуф илми ва унинг тарихи Шарк халклари тафаккурини асрлар давомида нурафшон этиб, халкимизнинг маънавияти ва маърифатига чукур таъсир утказган тасаввуф – суфийлик таълимоти VIII асрнинг урталари IX асрнинг бошларида шакллана бошлаган ва ундан кейин кенг ривож топган. Исломда зохидлик анъаналари пайдо булиши ва ривожланишининг сабаблари мусулмон жамоаси яшай бошлаган дастлабки икки асрдаги ижтимоий-сиёсий ихтилофлар, чукур гоявий ва маънавий изланишлар билан давом этган диний хаётнинг мураккаблашуви натижасидир.

Киритилди: 2020-04-03 11:07:20; Ўқилди: 10156 марта; Давомини ўқиш ...

Уйғониш даври

Категория: Миллий ғоянинг ривожланиш босқичлари – Ислом; Муаллиф: Мирзаева М

Ўзбекистон мустақиллиги бошқа соҳалар қатори диний, маънавий меросимизни урганиш учун ҳам катта имконият яратиб, тарихий, цивилизацион ўзгариш ва янгиланишларни очиб берди. Диний, миллий қадриятлар тарихий хотирани тиклаш ва мустаҳкамлаш, маърифий юксалиш учун хизмат қилиб, бу жараёнда уйғониш даври мутафаккирларининг исломшуносликдаги қолдирган илмий, фалсафий адабий меросининг ўрни бекиёсдир.

Киритилди: 2020-04-03 09:50:43; Ўқилди: 5272 марта; Давомини ўқиш ...

Манбаалар

Категория: Миллий ғоянинг ривожланиш босқичлари – Ислом; Муаллиф: Мирзаева М

1. Абулл Лайс Ас-Самарқандий, Танбеҳул Ғофилин. Т.: Мавароуннаҳр, 2007 2. Абдул Ваҳҳоб Ҳаллаф. Усулул фиқҳ 1-2-3-4 сонлар. Т.: Адолат, 1997. 3. Алимов У, IX-XI асрларда Самарқандда калом илмининг ривожланиши, Ўзб. Мил. Энцик. давлат илмий нашр. Мовароуннаҳр нашриёти, Т.: 2007. 4. Аҳмад Яссавий, «Девони Ҳикмат», Т. Ғофур Ғулом номидаги Нашриёт–матбаа бирлашмаси, 1992. 5. Абу Абдуллоҳ Муҳаммад ибн Исмоил ал Бухорий. Ал жомиъ ас саҳиҳ. Т.: 1996 6. Абу Наср Форобий. Фазилат, бахт-саодат а камолот ҳақида. –Т.: Ёзувчи, 2002. –62 б. 7. Абу Ийсо Муҳаммад ат-Термизий. Сунани Термизий, Мирзо Кенжабек таржимаси. Тошкент, Адолат, 1999.

Киритилди: 2020-04-02 14:24:51; Ўқилди: 1438 марта; Давомини ўқиш ...

Йиллар садоси

Тэглар булути

©: 2012 – 2020. Самарқанд Давлат Университети.
Сайт материалларидан тўлиқ ёки қисман фойдаланилганда веб-сайт манзили кўрсатилиши шарт!