Чоршанба, 27 май 2020 й. Ўзбекча | O‘zbekcha | Русский | English
Бош саҳифа / Мақолалар

фалсафий ғоя

Категория: Миллий ғоя ва мафкура – Ғоя турлари;
Муаллиф: Рўзимуродов С Айматов А

Фалсафий ғояларда инсон оламни, ўзини, руҳни, оламдаги нарса ва воқеаларни, жараён ва алоқаларни энг умумий ва кенг доирада, теран ва бир бутун ҳолда тушуниб олишга интилади. Масалан, қадим замонлардан бери, файласуфлар оламнинг катта-кичиклиги, у қачон ва нимадан келиб чиққанлиги, одамнинг моҳияти ва шу каби бошқа муҳим муаммолар тўғрисида минглаб ғоялар билдирганлар.

Киритилди: 2020-05-20 10:59:19; Ўқилди: 1055 марта; Давомини ўқиш ...

илмий ғоя

Категория: Миллий ғоя ва мафкура – Ғоя турлари;
Муаллиф: Рўзимуродов С Айматов А

Инсон тафаккурининг маҳсули сифатида ғоя миллий-маданий меросни, умуминсоний қадриятларни, ижтимоий-маънавий ҳаётни, теварак оламни ўрганиш, билиш жараёнида вужудга келади. Ижтимоий онгнинг барча шакллари: илм-фан, фалсафа, дин, сиёсат, санъат ва бадиий адабиёт, ахлоқ ва ҳуқуқ муайян бир ғояларни яратади, уларга таянади ва уларни ривожлантиради. Профессор С.Мамашакировнинг фикрича, ғояларни шаклий, мазмуний, социал-этник, кўламий ва бошқа тамойиллар асосида қуйидагича туркумлаштириш мумкин:

Киритилди: 2020-05-26 13:43:14; Ўқилди: 1426 марта; Давомини ўқиш ...

ижтимоий-сиёсий ғоя

Категория: Миллий ғоя ва мафкура – Ғоя турлари;
Муаллиф: Рўзимуродов С Айматов А

Инсоният тарихи шундан далолат берадики, қадим-қадимлардан бери одамзод доимо озодлик ва тенгликка, фаровон ва эркин ҳаёт кечиришга интилиб келган. Умуман олганда, одамлар бахтли бўлиши учун, улар албатта озод ва обод Ватанда яшаши, эркин ва фаровон ҳаёт кечириши зарур. Бундай Ватанни барпо этиш ва бундай жамиятда яшаш учун, авваламбор, жамият, давлат ва инсон тўғрисида илмий-назарий билимлар яратилиши ва шу билимлар амалга оширилиши талаб қилинади.

Киритилди: 2020-05-26 18:32:02; Ўқилди: 933 марта; Давомини ўқиш ...

vayronkor g’oyalar

Категория: Миллий ғоя ва мафкура – Ғоянинг намоён бўлишига кўра турлари;
Муаллиф: Исроилов Б

Sivilizasiyalar tarixida yovuz goya va vayronkor mafkuralarning vujudga kelishi sabab va ular dastidan kelib chiqadigan oqibatning naqadar daxshatli ekanini kurishimiz mumkin. Dunyouda, umuman xayotda oq-qora, yaxshilik va yomonlik kabi ham bunyodkorlik g’oyalar qatorida unga qarshi bulgan buzg’unchi va vayronkor g’oyalar ham mavjuddir.

Киритилди: 2020-05-27 00:59:59; Ўқилди: 4288 марта; Давомини ўқиш ...

bunyodkor g’oyalar

Категория: Миллий ғоя ва мафкура – Ғоянинг намоён бўлишига кўра турлари;
Муаллиф: Исроилов Б

Mustaqil O’zbekistonda shakllanayotgan vatanparvarlik bu boradagi tarixiy an’analardan, mavhum siyosiy shiorga aylanib qolgan sovet vatanparvarligidan farq qiladi. Bu – taraqqiyot taqdirini o’z qo’liga olgan, ona yurtining boy imkoniyatlaridan istiqlol va istiqbol manfaatlarini ko’zlab oqilona foydalanish yo’liga o’tgan, milliy birlik, birdamlik, tenglik va teng huquqlilik borasidagi qadriyatlarga tayanib milliy o’zligini taniy boshlagan xalqning ma’naviy fazilatidir.

Киритилди: 2020-05-26 23:40:42; Ўқилди: 10443 марта; Давомини ўқиш ...

Avesto

Категория: Миллий ғоянинг ривожланиш босқичлари – Зардуштийлик;
Муаллиф: Оллоёров М

. “Avesto” so’zining o’zagi “sto” bo’lib, “o’rnatilgan, muqarrar qilingan qonun – qoidalar, hayotning asosiy yo’riqnomasi demakdir. “Avesto” zardushtiylik dinining muqaddas kitobi bo’lib, otashparas ajdodlarimizning ijtimoiy hayoti, ma’naviy dunyosi haqida ma’lumot beradigan eng ishonchli tarixiy manbadir. Zardushtiylik degan nom dinga nisbatan shartli ravishda o’rta hol dinni uning payg’yambari (Zaratushtra) bilan atashdir. Aslida mazkur din Mazda Yasna deb atalgan, ya’ni “Mutlaq oqil zotga” sig’inish degan ma’noni anglatgan.

Киритилди: 2020-05-27 01:14:16; Ўқилди: 17586 марта; Давомини ўқиш ...

Avesto

Категория: Миллий ғоянинг ривожланиш босқичлари – Зардуштийлик;
Муаллиф: Оллоёров М

. “Avesto” so’zining o’zagi “sto” bo’lib, “o’rnatilgan, muqarrar qilingan qonun – qoidalar, hayotning asosiy yo’riqnomasi demakdir. “Avesto” zardushtiylik dinining muqaddas kitobi bo’lib, otashparas ajdodlarimizning ijtimoiy hayoti, ma’naviy dunyosi haqida ma’lumot beradigan eng ishonchli tarixiy manbadir. Zardushtiylik degan nom dinga nisbatan shartli ravishda o’rta hol dinni uning payg’yambari (Zaratushtra) bilan atashdir. Aslida mazkur din Mazda Yasna deb atalgan, ya’ni “Mutlaq oqil zotga” sig’inish degan ma’noni anglatgan.

Киритилди: 2020-05-26 03:56:27; Ўқилди: 1919 марта; Давомини ўқиш ...

ҚАДРИЯТ

Категория: Миллий ғоя ва маънавият – Қадриятлар;
Муаллиф: Самадов А

Жамият тараққиётининг муайян босқичларида ижтимоий ҳодасиларга муносабат хилма-хил тарзда намоён бўлади. Хусусан, мустаққиллигимизнинг биринчи кунидан бошлаб, ҳаётимизнинг барча жабҳаларида «қадриятлар», «миллий тикланиш», «миллий онг», «миллий ғурур», «миллий ифтихор» каби атамалар тез-тез ишлатиладиган бўлиб қолди. Бу бежиз эмас. Зотан, мустаққиллик Айни пайтда миллий тикланиш ҳамдир. Уни эса мазкур тушунчаларсиз тасаввур этиб бўлмайди.

Киритилди: 2020-05-27 01:28:35; Ўқилди: 5873 марта; Давомини ўқиш ...

Milliy-ma`naviy tiklanish

Категория: Миллий ғоя ва маънавият – Миллий-маънавий тикланиш;
Муаллиф: Тошқуватова Р

Jamiyat hayotida shunday davrlar bo‘ladiki, o‘z umrini yashab bo‘lgan eski tuzum qonun-qoidalarini yangicha asosda o‘zgartirish, barcha sohalarda keng ko‘lamli islohotlarni amalga oshirish zarurati eng muhim ehtiyoj, kerak bo‘lsa, hayot-mamot masalasi sifatida kun tartibiga chiqadi.

Киритилди: 2020-05-27 03:26:53; Ўқилди: 3349 марта; Давомини ўқиш ...

Мa`naviy yuksalish

Категория: Миллий ғоя ва маънавият – Миллий-маънавий тикланиш;
Муаллиф: Тошқуватова Р

Insoniyatning ko‘p asrlik tarixi shundan dalolat beradiki, bu dunyoda o‘zining milliy davlatini qurishga azmu qaror qilgan har qaysi xalq yuksak vazifalarni amalga oshirish, shu yo‘lda odamlarni birlashtirish va safarbar qilish, ularning qalbida ishonch uyg‘otish, eski ijtimoiy tuzumdan mutlaqo yangi tuzumga o‘tishda o‘ziga qo‘shimcha kuch- quwat va madad topishda umumiy, yagona maqsad va orzu-intilish ifodasi bolgan milliy g‘oyani tayanch va suyanch deb biladi.

Киритилди: 2020-05-25 02:31:38; Ўқилди: 2098 марта; Давомини ўқиш ...

  1 2 3 4 5 6 7 8 9

Йиллар садоси

Тэглар булути

©: 2012 – 2020. Самарқанд Давлат Университети.
Сайт материалларидан тўлиқ ёки қисман фойдаланилганда веб-сайт манзили кўрсатилиши шарт!